Usługi księgowe – Krzeszowice

Nasze biuro księgowe zajmuje się prowadzeniem księgowości dla firm oraz wsparcie w kontrolach podatkowych. Do naszych usług należą:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych (handlowych tzw. pełna księgowość)
 • sporządzanie sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, informacja dodatkowa)
 • prowadzenie ksiąg podatkowych w tym książki przychodów i rozchodów oraz ewidencji
 • przychodów w tym rozliczeń podatku VAT
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych
 • sporządzanie deklaracji podatkowych (PIT, VAT) oraz innych sprawozdań w tym rozliczeń
 • rocznych (US, ZUS, GUS, PFRON)

 

Ponadto oferujemy:

 •  pomoc w wypełnianiu niezbędnych dokumentów przy otwarciu działalności gospodarczej w tym
 • wyboru formy opodatkowania działalności gospodarczej
 • reprezentowanie Klientów przed Urzędem Skarbowym, ZUS i innymi instytucjami kontroli państwowej
 • możliwość odbioru dokumentów z siedziby firmy.

Promocja dla nowych klientów

Dla nowych klientów Biura Rachunkowego oferujemy korzystny rabat na nasze usługi.