Ochrona danych osobowych – Signum

„Ochrona danych osobowych to nie tylko przymus. Ochrona danych osobowych to wiarygodność wobec klientów i wobec kontrahentów.”

USŁUGA ZWIĄZANA Z OCHRONĄ DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. 2015 r. poz. 2135) oraz aktami wykonawczymi.

W ramach usługi proponujemy:

  • Audyt procesu przetwarzania danych osobowych.
  • Audyt zgodności istniejącej dokumentacji z przepisami o ochronie danych osobowych.
  • Tworzenie nowej dokumentacji ochrony danych osobowych wymaganej przez GIODO (polityka bezpieczeństwa, instrukcja zarządzania systemem informatycznym, ewidencje, upoważnienia, umowy powierzenia danych osobowych itd.).
  • Identyfikacja oraz zgłaszanie zbiorów danych osobowych do rejestracji w GIODO.
  • Konsultacje w zakresie ochrony danych osobowych.
  • Szkolenia pracowników i administratorów danych osobowych.
  • Outsourcing Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI) – nadzór nad zabezpieczeniami technicznymi i organizacyjnymi danych osobowych.
  • Okresowe audyty przetwarzania danych osobowych – przestrzegania zapisów polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem informatycznym. Po zakończeniu audytu otrzymasz szczegółowy raport oraz listę rekomendacji.

Zgodnie z wymaganiami ustawy o ochronie danych osobowych, usługa  świadczona będzie przez  osobę, ponoszącą pełną, ustawową odpowiedzialność za pełnione obowiązki. Osoba ta ukończyła studia podyplomowe na kierunku „Ochrona danych osobowych w administracji       i biznesie – Administrator Bezpieczeństwa Informacji”, posiada certyfikat Auditora wewnętrznego systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwa informacji, wydany przez Centrum Certyfikacji Jakości Wojskowej Akademii Technicznej oraz pięcioletnie doświadczenie w pełnieniu funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji.

Promocja dla nowych klientów

Dla nowych klientów Biura Rachunkowego oferujemy korzystny rabat na nasze usługi.