Kadry i płace

Świadczymy kompleksowe usługi kadrowo-płacowe. W ich ramach nasze biuro przygotowuje dokumentacje odnośnie zatrudnień i zwolnień pracowników, nawiązania i rozwiązania umów o pracę, a także umów cywilno-prawnych. W zakres usług wchodzi też planowanie i rozliczanie czasu pracy, wyliczanie wynagrodzeń oraz rozlicznie ich z ZUS i US.

  • prowadzenie wymaganych prawem ewidencji pracowniczych, w tym: czasu pracy, urlopów, wynagrodzeń,
  • sporządzanie umów o pracę, umów cywilnoprawnych, świadectw pracy i innych niezbędnych dokumentów pracowniczych,
  • prowadzenie rozliczeń w zakresie ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych wraz ze sporządzaniem pełnej dokumentacji w tym zakresie,

Promocja dla nowych klientów

Dla nowych klientów Biura Rachunkowego oferujemy korzystny rabat na nasze usługi.